ไทยEnglish


1. งาน Administration เช่น

  • จัดเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินจาก Supplier Invoice เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้
    /ใบกำกับภาษี จัดเตรียมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งเช็คแก่เจ้าหนี้ รับใบเสร็จรับเงิน
    ฯลฯ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีซื้อ และขาย ตามกฎหมายภาษีอากร

 

2. แปลเอกสาร เช่น แปลงบการเงิน หรือรายงานทางการเงินต่าง ๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

กลุ่มสำนักงานธนเสฏฐ์

บริการรับตรวจสอบบัญชี บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร บริการงานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานด้านทะเบียนบริษัทตามกฏหมาย และงานอื่น ๆ เราสามารถช่วยทำให้องค์กรของท่านจัดการกับระบบบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ภายในระยะเวลาที่ท่านสามารถกำหนดได้ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปีเราช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
จีระนันท์ นิลเนตรานนท์ 98 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel: 081-655-9307
Email: tanasateadmins@tanasate.com
Line ID: tanasate08