ไทยEnglish


1. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 

2. บริการการดำเนินการด้านทะเบียนต่าง ๆ เช่น

  • การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน กรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ฯลฯ
    การจดทะเบียนเลิกบริษัท

 

3. การจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี /นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศหนังสือพิมพ์
    และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 

 

 

กลุ่มสำนักงานธนเสฏฐ์

บริการรับตรวจสอบบัญชี บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร บริการงานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานด้านทะเบียนบริษัทตามกฏหมาย และงานอื่น ๆ เราสามารถช่วยทำให้องค์กรของท่านจัดการกับระบบบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ภายในระยะเวลาที่ท่านสามารถกำหนดได้ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปีเราช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
จีระนันท์ นิลเนตรานนท์ 98 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel: 081-655-9307
Email: tanasateadmins@tanasate.com
Line ID: tanasate08