ไทยEnglish


1. การจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงิน

 • บันทึกบัญชี และปิดบัญชีประจำเดือน
 • จัดงบการเงินประจำเดือน ตามความต้องการของผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • จัดทำรายงานทางการเงินอื่น ๆ ที่ต้องจัดทำตามวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น งบการเงินตามรูปแบบของ
  บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ในต่างประเทศ

2. การจัดทำ และยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีอากร

 • แบบแสดงรายการภาษีประจำเดือน (ได้แก่ ภ.พ.30 ภ.พ.36 ภ.ธ.40 ภงด.1 ภงด.3 และ ภงด.53)
  และจัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • แบบแสดงรายการภาษีประจำปี/ครึ่งปี (ได้แก่ ภงด.50 และภงด.51)

3. เป็นที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร เช่น

 • การจัดทำรายงานทางการเงินตามหลัก IFRS ตามความต้องการของบริษัทใหญ่ในต่างประเทศ
 • การปรับปรุงระบบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

กลุ่มสำนักงานธนเสฏฐ์

บริการรับตรวจสอบบัญชี บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร บริการงานด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานด้านทะเบียนบริษัทตามกฏหมาย และงานอื่น ๆ เราสามารถช่วยทำให้องค์กรของท่านจัดการกับระบบบัญชีได้อย่างมืออาชีพ ภายในระยะเวลาที่ท่านสามารถกำหนดได้ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 20 ปีเราช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
จีระนันท์ นิลเนตรานนท์ 98 หมู่ 2 ซ.งามวงศ์วาน 23 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel: 081-655-9307
Email: tanasateadmins@tanasate.com
Line ID: tanasate08